Speditörer - All information om Speditörer

Speditörer

Speditörer

Speditörens uppgift är att sköta om kunds frakt genom hela transporten från upphämtning till avlämning. Tidigare var speditören ofta oberoende och en stor del av arbetet vara att hitta lämpliga och konkurrenskraftig transportvägar för sin kund. Detta gjorde de genom att plocka det billigaste åkeriet och t.ex. kombinera det med billigaste sjötransporten.

Speditörerna har vuxit i storlek och minskat i antal vilket har gjort att en speditör idag ofta har hand om hela kedjan från kontakt med kunden och genomföra transporten till utlämning av godset Även kan det ingå i speditörernas uppgifter att förtulla transporten och hantera alla papper och dokument som har med export och import att göra.

Reglering av speditörsverksamhet

I norden saknas lagstiftning som styr speditörernas uppgifter, ansvar och befogenheter. Istället för lagstiftning hänvisas det i de flesta speditörsrelationerna till Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB. Dessa bestämmelser fanns redan i början av 1900-talet och har används och reviderats kontinuerligt.Tjänster som speditörer erbjuder

De flesta större speditörer kan bistå med många olika tjänster.

Speditörer kan ta hand om er Tullklarering

Tullklarering kan vara tidsödande att sätta sig in i och är inte kostnadseffektivt att göra själv om man inte arbetar med det varje dag. Därför erbjuder de flesta speditionsföretag som åtar sig transporter över landsgränserna med att sköta er tullklarering.

Denna tjänst brukar innefatta dokumentation, mottagning av emot varor, granska transporter. Vissa speditörer har specialiserat sig på t.ex. kemikalier eller djurfoder och andra är duktiga på elektronik eller bilar.

Speditörer som är specialister på länder

Vissa länder kan vara besvärligare att importera från eller exportera till än andra. För dessa länder finns det speditörer som kan processerna och vet hur man hanterar papper och vad man ska göra för att godstransporten ska gå så lätt som möjligt. Dessa speditörer finns oftast att hitta antingen i de landen man arbetar med eller hos någon av de store speditörsföretagen.

Speditörer som erbjuder sjötransport

Speditörer som erbjuder sjötransport

För längre transporter som inte har krav på korta leveranstider är sjötransporter med fartyg det klart billigaste sättet att transportera ditt gods.

Speditören ordnar lastbilstransporter

Alla speditörer kan ordna landtransporter med bil eller tång men mest förekommande transportsättet är lastbil. För exceptionella laster gällande vikt eller storlek görs inte detta av samtliga speditörer utan då vänder man sig till de som specialiserat sig på tunga och stora transporter.

Transport på järnväg

Flera speditörer erbjuder transport på järnväg så att ert bolag kan hålla miljöprofilen uppe och koldioxid utsläppen nere. Den utan tvekan kostnadseffektivaste sättet att transportera på järnväg är med container.

Speditörer kan lagerhålla ditt gods

I samband med att speditören lagerhåller godset kan ha hjälpa till med ompackning och dela upp godset på flera pallar samt inplastning. Många speditörer erbjuder sig också att inspektera och märka godset på ett korrekt sätt.

Att använda en speditör för billigast flygfrakt

Att använda en speditör för billigast flygfrakt

När det är bråttom att få fram godset är det transport med flyg som gäller. För större varor kan detta kosta upp till en miljon kronor att få dem fraktade. Därför kan en bra speditör hjälpa er att sänka kostnaderna eftersom speditören har koll på priser, vana att förhandla flygfrakt och vet hur länge man normalt behöver vänta eller förhandla innan priset går ner
Speditören tar inte bara ansvar för flygtransporten utan erbjuder nästan alltid en dörr till dörr lösning. För vissa områden, t.ex. Asien och Afrika kan en kombinerad sjö- och flygtransport ofta vara det bästa alternativet.

Arbeta som speditör

Det kan vara riktigt roligt och stimulerande att arbeta som speditör. Ent finns många som arbetar på entreprenad för ett speditionsföretag. Personliga egenskaper är viktigare än studiebakgrund om du vill bli en bra speditör.

Du bör ha god förmåga att kommunicera kortfattat och tydligt både i skrift och i tal. För att kunna hantera internationella transporter är inte bara mycket goda kunskaper i svenska ett krav utan naturligtvis även mycket goda kunskaper i engelska. För att kunna genomföra administrationen på ett effektivt sätt ska du ha bra datorvana och goda kunskaper i MS Office.

För att bli en bra speditör bör du också kunna dynamiskt göra omprioriteringar, kontinuerligt förmedla status, och kunna vara tydlig mot dig själv och omgivningen vad som har högst prioritet. Som person bör du även gilla att bygga upp starka relationer med kunder.

De flesta som arbetar som speditör er medlemmar i Transportarbetarförbundet som är centralorganisationen för förare och speditörer.